<optgroup>

Sumari

En un formulari web, l'element HTML <optgroup> crea una agrupació d'opcions dins d'un element <select>.

Categories de contingut Cap.
Contingut permès Zero o més elements <option> .
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria. L'etiqueta de tancament és opcional si aquest element és seguit immediatament per un altre element <optgroup>, o si l'element pare no més contingut.
Elements pares permesos Un element <select>.
Interfície DOM HTMLOptGroupElement (en-US)

Note:

Optgroup elements may not be nested.

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

disabled
Si aquest atribut booleà està establert, cap dels elements en aquest grup d'opcions es pot seleccionar. Sovint, els navegadors no habiliten aquest control i no reben cap esdeveniment de navegació, com clics del ratolí o els relacionats amb l'enfocament.
label
El nom del grup d'opcions, que el navegador pot utilitzar en etiquetar les opcions de la interfície d'usuari. Aquest atribut és obligatori si s'utilitza aquest element.

Exemple

<select>
 <optgroup label="Group 1">
  <option>Option 1.1</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Group 2">
  <option>Option 2.1</option>
  <option>Option 2.2</option>
 </optgroup>
 <optgroup label="Group 3" disabled>
  <option>Option 3.1</option>
  <option>Option 3.2</option>
  <option>Option 3.3</option>
 </optgroup>
</select>

Resultat

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<optgroup>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<optgroup>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<optgroup>' in that specification.
Recommendation  

Navegadors compatibles

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) (Yes) (Yes) (Yes) (Yes)

Veure