hidden

L'atribut global hidden és un atribut booleà que indica que l'element no és encara, o ja no és rellevant. Per exemple, es pot fer servir per ocultar els elements de la pàgina que no es poden utilitzar fins que el procés d'inici de sessió s'ha completat. Els navegadors no mostraran els elements amb l'atribut hidden establert.

L'atribut hidden no ha de ser utilitzat per a ocultar el contingut que legítimament es podria mostrar en una altra presentació. Per exemple, és incorrecte utilitzar hidden per ocultar els panells en un diàleg amb pestanyess, ja que la interfície amb pestanyes no és més que una mena de presentació de desbordament - un podria igualment mostrar les imatges de tots els controls de formulari en una pàgina gran amb una barra de desplaçament. De la mateixa manera és incorrecte utilitzar aquest atribut solsament per a ocultar el contingut d'una presentació - si per alguna cosa es el marcat de hidden, és que ho amaga a totes les presentacions, incloent, per exemple, els lectors de pantalla.

Els elements ocults no s'han de vincular des d'elements no-ocults i els elements que són descendents d'un element ocult encara estan actius, el que significa que els elements del script encara es poden executar i els elements de formulari encara poden ser presentats.

Nota: El canvi del valor de la propietat CSS display (en-US) d'un element amb l'atribut hidden sobreescriu el seu comportament. Per exemple, els elements d'estil display: flex es mostrarà tot i la presència de l'atribut hidden.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of 'hidden' in that specification.
Living Standard Sense canvis des de l'última instantània, HTML 5.1
HTML Living Standard
The definition of 'Hidden elements' in that specification.
Living Standard Defineix la representació per defecte suggerida usant l'atribut hidden CSS
HTML 5.1
The definition of 'hidden' in that specification.
Recommendation Instantània de HTML Living Standard,

definició inicial

 

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic (Yes) 4.0 (2) 11 (Yes) (Yes)
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic 4 (Yes) 4.0 (2) 11 (Yes) (Yes)

Veure