Math.log10()

La funció Math.log10() retorna el logaritme en base 10 d'un nombre, és a dir

x>0,Math.log10(x)=log10(x)=la únicaytal que10y=x\forall x > 0, \mathtt{\operatorname{Math.log10}(x)} = \log_10(x) = \text{the unique} \; y \; \text{such that} \; 10^y = x

Sintaxi

Math.log10(x)

Paràmetres

x
Un nombre.

Descripció

Si el valor de x és menor que 0, el valor retornat sempre és NaN.

Com que log10() és un mètode estàtic de Math, sempre s'utilitza com Math.log10() en comptes de com un mètode d'un objecte Math creat (Math no és un constructor).

Exemples

Utilitzar Math.log10()

Math.log10(2);   // 0.3010299956639812
Math.log10(1);   // 0
Math.log10(0);   // -Infinit
Math.log10(-2);   // NaN
Math.log10(100000); // 5

Polyfill

Aquesta funció pot ser emulada mitjançant el següent codi:

Math.log10 = Math.log10 || function(x) {
 return Math.log(x) / Math.LN10;
};

Especificacions

Especificació Estat Comentaris
ECMAScript 2015 (6th Edition, ECMA-262)
The definition of 'Math.log10' in that specification.
Standard Definició inicial.

Compatibilitat amb navegadors

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help!
Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 38 25 (25) No support 25 7.1
Característica Android Chrome for Android Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic No support No support 25.0 (25) No support No support 8

Vegeu també