<html>: תגית ראשית

תגית <html> נחשבת לתגית העליונה ביותר של מסמך ה-HTML ולכן היא מכונה לעיתים תגית השורש (Root). כל שאר התגיות יהיו כפופות לתגית זו.

קטגוריה ללא.
תוכן מורשה תגית <head>, ולאחר מכן תגית <body>.
תגיות הורים מורשות זוהי תגית השורש ולכן אין מעליה תגיות הורים.
ממשק DOM HTMLHtmlElement

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

manifest This is an obsolete API and is no longer guaranteed to work.
מציין את ה-URI, נתיב בו נמצאים משאבים לשמירה במטמון באופן מקומי.

דוגמא

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

ראה גם