<html>: תגית ראשית

תגית <html> נחשבת לתגית העליונה ביותר של מסמך ה-HTML ולכן היא מכונה לעיתים תגית השורש (Root). כל שאר התגיות יהיו כפופות לתגית זו.

קטגוריה ללא.
תוכן מורשה תגית <head>, ולאחר מכן תגית <body>.
תגיות הורים מורשות זוהי תגית השורש ולכן אין מעליה תגיות הורים.
ממשק DOM HTMLHtmlElement

תארים

תגית זו נכללת ברשימת התארים הגלובליים.

manifest
מציין את ה-URI, נתיב בו נמצאים משאבים לשמירה במטמון באופן מקומי.

דוגמא

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
  <head>...</head>
  <body>...</body>
</html>

ראה גם