<address>: Element Adresu Kontaktowego

Element HTML <address> wskazuje, że dołączony HTML dostarcza informacji kontaktowych dla osoby lub osób, lub dla organizacji.

Informacje kontaktowe dostarczane przez element <address> mogą przybierać dowolną formę odpowiednią dla danego kontekstu i mogą obejmować wszelkie potrzebne informacje kontaktowe, takie jak adres fizyczny, adres URL, adres email, numer telefonu, obsługa mediów społecznościowych, współrzędne geograficzne i tak dalej. Element <address> powinien zawierać imię i nazwisko osoby, osób lub nazwę organizacji, do której odnoszą się dane kontaktowe.

<address> może być używany w różnych kontekstach, takich jak podanie informacji kontaktowych firmy w nagłówku strony lub wskazanie autora artykułu poprzez włączenie elementu <address> do <article>.

Kategorie treści Treść płynna, zawartość zdzieralna.
Dozwolona zawartość

Zawartość przepływu, ale bez zagnieżdżonego elementu <address>, bez zawartości nagłówka (<hgroup>, <h1>, <h2>, <h3>, <h4>, <h5>, <h6>), bez zawartości sekcjonowania (<article>, <aside>, <section>, <nav>) i bez elementu <header> ani <footer>.

Pominięcie znacznika Brak, zarówno znacznik początkowy jak i końcowy są obowiązkowe.
Dozwoleni rodzice Każdy element, który akceptuje zawartość przepływu, ale zawsze z wyłączeniem elementów <address> (zgodnie z logiczną zasadą symetrii, jeśli znacznik <address>, jako rodzic, nie może zagnieżdżać elementu <address>, to ta sama zawartość <address> nie może mieć znacznika <address> jako rodzica.
Dozwolone role ARIA Brak
Interfejs DOM HTMLElement Przed Gecko 2.0 (Firefox 4), Gecko zaimplementowało ten element wykorzystując interfejs HTMLSpanElement

Atrybuty

Ten element uwzględnia tylko atrybuty globalne.

Uwagi dotyczące użycia

 • Aby reprezentować dowolny adres, taki, który nie jest związany z danymi kontaktowymi, użyj elementu <p> zamiast elementu <address>.
 • Element ten nie powinien zawierać więcej informacji niż dane kontaktowe, np. data publikacji (która należy do elementu <time>).
 • Zazwyczaj element <address> może być umieszczony wewnątrz elementu <footer> bieżącej sekcji, jeśli taki istnieje.

Przykład

Ten przykład pokazuje wykorzystanie elementu <address> do wyznaczenia danych kontaktowych autora artykułu.

 <address>
  Możesz skontaktować się z autorem na <a href="http://www.somedomain.com/contact">
  www.somedomain.com</a>.<br>
  Jeśli widzisz jakieś błędy, proszę <a href="mailto:webmaster@somedomain.com">
  skontaktuj się z administratorem</a>.<br>
  Możesz również chcieć nas odwiedzić:<br>
  Mozilla Foundation<br>
  331 E Evelyn Ave<br>
  Mountain View, CA 94041<br>
  USA
 </address>

Rezultat

Możesz skontaktować się z autorem na www.somedomain.com.
Jeśli widzisz jakieś błędy, proszę skontaktuj się z administratorem.
Możesz również chcieć nas odwiedzić:
Mozilla Foundation
331 E Evelyn Ave
Mountain View, CA 94041
USA

 

Mimo, że renderuje tekst z taką samą domyślną stylistyką jak elementy <i> oraz <em>, bardziej odpowiednie jest użycie <address> w odniesieniu do informacji kontaktowych, ponieważ przekazuje on dodatkowe informacje semantyczne.

Specyfikacje

Kompatybilność z przeglądarką

BCD tables only load in the browser

Zobacz także