Wystąpił błąd skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

Podsumowanie

Element <kbd>...</kbd> tworzy element liniowy wyświetlany domyślną dla przeglądarki czcionką o stałej szerokości (Lucida Console). Element jest przeznaczony do wskazywania użytkownikowi tekstu do wpisania, jednak jest powszechnie używany do ostylowania jakiegokolwiek tekstu czcionką o stałej szerokości.

Przykład

   Wpisz w oknie dialogowym Uruchom <kbd>cmd</kbd><br /> Następnie kliknij przycisk OK.
   

Rezultat

Wpisz w oknie dialogowym Uruchom cmd
Następnie kliknij przycisk OK.

Notatki

Reguła CSS może być definiowana dla selektora kbd, by nadpisać domyślną czcionkę przeglądarki. Ustawienia nadane przez użytkownika mogą wziąć pierwszeństwo przed określonymi w CSS.


Zobacz także

{{ HTML:Element_Navigation() }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, Witia, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,