<option>

En un formulari web, l'element HTML <option> s'utilitza per crear un control que representa un element dins d'un <select>, un <optgroup> o un element d'HTML5 <datalist>.

Content categories Cap.
Contingut permès Text amb caràcters escapats provisionals (això és &eacute;).
Omissió de l'etiqueta L'etiqueta d'inici és obligatòria. L'etiqueta de tancament és opcional si aquest element és seguit immediatament per un altre element <option> o {{HTMLElement ("optgroup")}}, o si l'element pare no més contingut.
Elements pares permesos Un <select>, un <optgroup> o un element  <datalist>.
Interfície DOM HTMLOptionElement (en-US)

Atributs

Aquest element inclou els atributs globals.

disabled
Si aquest atribut booleà s'estableix, aquesta opció no és comprovable.
Sovint, els navegadors no habiliten aquest control i no reben cap esdeveniment de navegació, com clics del ratolí o els relacionats amb l'enfocament. Si aquest atribut no està establert, l'element encara es pot desactivar si un dels seus ancestres és un element <optgroup> deshabilitat.
label
Aquest atribut és el text de l'etiqueta que indica el significat de l'opció. Si no es defineix l'atribut label, el seu valor és la del contingut del text de l'element.
selected
Si és present, aquest atribut booleà indica que l'opció està seleccionada inicialment. Si l'element <option> és el descendent d'un element <select> en que el seu atribut multiple no està establert, només una sola <option> d'aquest element <select> té l'atribut selected.
value
El contingut d'aquest atribut representa el valor que s'ha de presentar amb el formulari, si està seleccionada aquesta opció. Si s'omet aquest atribut, el valor es pren del contingut de text de l'element option.

Exemples

Veure exemples de <select>.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of '<option>' in that specification.
Living Standard  
HTML5
The definition of '<option>' in that specification.
Recommendation  
HTML 4.01 Specification
The definition of '<option>' in that specification.
Recommendation Definció incial

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Característica Chrome Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari (WebKit)
Suport bàsic 1.0 1.0 (1.7 or earlier)[1][2] (Yes) (Yes) (Yes)
Característica Android Firefox Mobile (Gecko) IE Phone Opera Mobile Safari Mobile
Suport bàsic (Yes) 1.0 (1.0)[1] (Yes) (Yes) (Yes)

[1] Gecko no mostra el valor de l'atribut label com a text d'opció si el contingut de l'element està buit. Veure errada 1205213.

[2] Històricament, Firefox ha permès que els esdeveniments de teclat i ratolí és generin des de l'element <option> al element pare <select>. Això no succeeix en Chrome, encara que aquest comportament és incoherent en molts navegadors.Per a una millor compatibilitat web (i per raons tècniques), quan Firefox està en modalitat multi-procés l'element <select> es mostra com una llista desplegable. El comportament no té canvis si <select> es presenta en línia i té l'atribut multiple definit o un atribut size ajustat a més de 1.
En lloc d'observar elements <option> per a esdeveniments, heu d'estar atents els esdeveniments {event("change")}} en <select>. Veure errada 1090602 per a més informació.

Veure