This translation is incomplete. Please help translate this article from English.

El pseudo-element CSS ::cue coincideix amb senyals de WebVTT dins d'un element seleccionat. Això es pot usar per donar estil als títols i altres senyals en els medis amb pistes VTT.

Només un petit subconjunt de propietats CSS es pot utilitzar amb el pseudo-element ::cue:

Les propietats s'apliquen a tot el conjunt de senyals com si fossin una sola unitat. L'única excepció és que el background i les propietats abreujades s'apliquen a cada senyal individualment, per evitar la creació de caixes i que ocultin inesperadament grans àrees dels medis

Sintaxi

::cue | ::cue( <selector> )

Exemple

El següent CSS estableix l'estil de cue perquè el text sigui blanc i el fons sigui una caixa negra translúcida.

::cue {
  color: #fff;
  background-color: rgba(0, 0, 0, 0.6);
}

Especificacions

Especificació Estat Comentari
WebVTT: The Web Video Text Tracks Format Candidate Recommendation Definició  incial.

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
::cueChrome Full support YesEdge No support NoFirefox Full support 55
Notes
Full support 55
Notes
Notes Firefox currently does not support a parameter on ::cue.
IE No support NoOpera Full support YesSafari ? WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesEdge Mobile ? Firefox Android Full support 55Opera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown
See implementation notes.
See implementation notes.

Vegeu també

Document Tags and Contributors

Contributors to this page: mdnwebdocs-bot, Legioinvicta
Last updated by: mdnwebdocs-bot,