:required

La pseudo-class CSS :required representa qulasevol element <input>, <select> o <textarea> que té l'atribut required establert en ell.

/* Selecciona qualsevol <input> requerit */
input:required {
  border: 1px dashed red;
}

Aquesta pseudo-class √©s √ļtil per ressaltar els camps que han de tenir dades v√†lides abans de poder enviar un formulari.

Nota: La classe pseudo-class :optional selecciona camps de formulari opcionals.

Sintaxi

:required

Exemples

Veure :invalid com exemple.

Especificacions

Especificació Estat Comentari
HTML Living Standard
The definition of ':required' in that specification.
Living Standard Sense canvis.
HTML5
The definition of ':required' in that specification.
Recommendation Defineix la semàntica respecte a HTML i la validació de restriccions.
Selectors Level 4
The definition of ':required' in that specification.
Working Draft Sense canvis.
CSS Basic User Interface Module Level 3
The definition of ':required' in that specification.
Recommendation Defineix la pseudo-classe, però no la semàntica associada.

We're converting our compatibility data into a machine-readable JSON format. This compatibility table still uses the old format, because we haven't yet converted the data it contains. Find out how you can help! (en-US)

Descripció Chrome Edge Firefox (Gecko) Internet Explorer Opera Safari
Suport bàsic 10.0 (Yes) 4.0 (2) 10 10.0 5.0
Descripció Android Edge Firefox Mobile (Gecko) IE Mobile Opera Mobile Safari Mobile
Suport b√†sic 4.4.4 (Yes) 4.0 (2) No support 10.0 5.0

Vegeu també